TIÊU ĐIỂM
Điểm bài 4.8
Đánh giá bài viết

5 đánh giá

Việc đánh giá bài viết sẽ giúp Mobay tăng chất lượng nội dung nhằm phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Kích thích
Sướng
Không hiểu
Chán
Cực chán
— Posted 19:12:52 01/01/2015
mjk k có icoud, cũng quên luôn pass màn hình. Đến lúc làm theo cách bạn chỉ không dùng tới icoud rồi tự nhiên khi thiết lập lại máy nó lại hỏi ID, mjk nhập ID app k dc, nó có thông báo ipad mjk đã liên kết với 1 ID app khác (k phải của mjk) (t●●●●●@icloud.com). bạn xem mjk nên làm thế nào? chẳng lẽ cho máy mjk thành cục gạch luôn à?

Reply

DIỄN BIẾN
Xem kết quả