Cộng đồng mobile

Thẻ: bao cao su

Kinh doanh bao cao su, tại sao không?

Kinh doanh bao cao su, tại sao không?

Ý tưởng mới
Đọc tiêu đề bài viết này bạn đang nghĩ gì trong đầu? Không, những điều mà chúng tôi chia sẻ dưới đây hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực, cổ súy nào cả, nó bình thường như bao ý tưởng kinh doanh và quản lý bán hàng online độc đáo khác mà thôi, có chăng là sản phẩm hơi đặc biệt một chút. Thậm chí nếu suy nghĩ rộng hơn thì ý tưởng này còn đang giúp ích cho xã hội rất nhiều là đằng khác. Bạn không cần phải ngại khi bàn về vấn đề này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem ý tưởng kinh doanh bao cao su thì có gì khác biệt? 1. Ý tưởng kinh doanh bao cao su không phạm pháp, không ảnh hưởng thuần phong mỹ tục Việt Nam đi lên từ một nước phong kiến, quá trình dân chủ mới chỉ diễn ra vài chục năm gần đây nên suy nghĩ của mọi người còn nặng về những quan niệm cũ, những thói quen từ thời ông bà chưa