Cộng đồng mobile

Thẻ: chương trình khởi nghiệp

Chương trình khởi nghiệp rót 60.000 USD cho startup Việt

Chương trình khởi nghiệp rót 60.000 USD cho startup Việt

Startup
Bốn doanh nghiệp được chọn sẽ được rót tổng cộng 60.000 USD, cung cấp khóa đào tạo bởi chuyên gia trong và ngoài nước. "Remake City Hanoi – HCMC" là chương trình tăng tốc ươm tạo tập trung vào giải quyết vấn đề xã hội qua sáng kiến kinh doanh và công nghệ. Chương trình hướng đến tìm ra những doanh nghiệp khởi nghiệp với tiềm năng tăng trưởng tốt, thúc đẩy đầu tư tác động tại Việt Nam. Chương trình dành cho các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, những startup giai đoạn đầu với sản phẩm khả dụng tối thiểu (minimum viable product - MVP) và mô hình kinh doanh có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, các starup cũng cần chứng minh được khả năng qua các chỉ sổ kinh doanh, phát triển. Nhóm sáng lập và điều hành cần có mục tiêu rõ ràng về tạo tác động xã hội qua mô hình kinh