Cộng đồng mobile

Thẻ: download

Cách phân biệt Model Number và Firmware download cho iPhone & iPad

Cách phân biệt Model Number và Firmware download cho iPhone & iPad

Thủ thuật
UPDATE 15-9-2014: BẢNG TRA CỨU NHANH MODEL NUMBER & IDENTIFIER CỦA FIRMWARE iPAD, các bạn có thể sử dụng để hiểu hơn về chiếc dế iphone của mình: http://www.everymac.com/images/interface_elements/triangle_closed_specsnav.gifiPad Air 2 (Wi-Fi Only)16, 64, 128 GB http://www.everymac.com/images/interface_elements/triangle_closed_specsnav.gifiPad Air 2 (Wi-Fi/Cellular)16, 64, 128 GB http://www.everymac.com/images/interface_elements/triangle_closed_specsnav.gifiPad mini 3 (Wi-Fi Only)16, 64, 128 GB http://www.everymac.com/images/interface_elements/triangle_closed_specsnav.gifiPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular)16, 64, 128 GB http://www.everymac.com/images/interface_elements/triangle_closed_specsnav.gifiPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular, China) iPHONE: http://www.everymac.com/images/inter