Cộng đồng mobile

Thẻ: Lê Thị Kim Phụng

Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Kim Phụng được bầu trong top 100 nhà khoa học asian

Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Kim Phụng được bầu trong top 100 nhà khoa học asian

Công nghệ, Nổi bật
Tạp chí Asian Scientist vừa công bố 100 nhà khoa học Asian, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Kim Phụng là đại diện Việt Nam duy nhất vinh danh trong top này với đề tài khoa học trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học tái chế. Bà hiện đang công tác tại đại học bách khoa Hồ Chí Minh khoa kỹ thuật hóa học, hiện bà là điều phối viên Dự án “Kết hợp bền vững nền nông nghiệp địa phương với công nghiệp chế biến biomass” phía Việt Nam của JICA. Thông tin thêm về Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Kim Phụng: Lĩnh vực chuyên môn Hóa học Hướng nghiên cứu - Nghiên cứu cơ chế, động học, nhiệt động lực học các quá trình trong công nghệ hóa học và dược phẩm, mô hình hóa và mô phỏng các quá trình. - Kỹ thuật siêu tới hạn: trích ly, tạo hạt, phản ứng, tinh chế. - Công nghệ bột và hạt - Năng lư