Cộng đồng mobile

Thẻ: văn phòng

Đặc khu sẽ không hội đồng nhân dân và có đặc quyền casino

Đặc khu sẽ không hội đồng nhân dân và có đặc quyền casino

Kinh doanh
Ba đặc khu kinh tế Việt Nam (Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc) sẽ không còn hội đồng nhân dân, được kinh doanh casino và đặc biệt thời hạn thuê đất có thể lên tới 99 năm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đang trao đổi với các nhà đầu tư tại Diễn đàn M&A chiều 10-8 - Ảnh: NHƯ BÌNH Chia sẻ với các nhà đầu tư quốc tế tại Diễn đàn M&A 2017 chiều 10-8, do Báo Đầu tư phối hợp với Công ty AVM Việt Nam tổ chức, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đề cập đến 3 đặc khu kinh tế được thành lập thời gian tới như là một mô hình thu hút đầu tư mới tạo cú hích tăng trưởng. Theo ông Dũng, trong thời gian qua, nhiều bộ luật quan trọng mang tính đột phá đã được ban hành hoặc đang trong quá trình xây dựng, thông qua. Trong số đó, Luật Đơn vị hành chính – kinh
Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về thủ tục hành chính

Tin tức
Theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về thủ tục hành chính. Theo quy định mới, thời hạn nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố vào CSDL quốc gia về TTHC chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet) Nghị định 92 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 63 ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC. Theo đó, kiểm soát TTHC được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp lu